HAVAlandırma

Klima Santrali

  • Klima Santrali, atmosferden alınan taze havanın çeşitli şartlandırmalardan sonra alana gönderilmesini sağlayan cihazdır. Klima santrali çalışma prensibi dahilinde bölgeye taze hava verilmesi, sıcaklık ve nem oranının ayarlanması, havanın toz ve parçacıklardan arındırılması söz konusudur.

  • Karışım havalı

  • Isı geri kazanım’lı

  • Taze havalı

  • Hijyenik klima olarak klima santrali çeşitleri vardır.